מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

Title:
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי / האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות
Meḥḳere Yerushalayim be-folḳlor Yehudi = Jerusalem studies in Jewish folklore / ha-Universiṭah ha-ʿIvrit bi-Yerushalayim, ha-Faḳulṭah le-madaʿe ha-ruaḥ, ha-Makhon le-madaʿe ha-Yahadut
Published:
ירושלים : הוצאת ספרים על שם יʺל מאגנס, האוניברסיטה העברית, 1981-
Yerushalayim : Hotsaʾat sefarim ʿal-shem Y.L. Magnes, ha-Universiṭah ha-ʿIvrit, 1981-
Designation:
1.1981=5741 -
Scope:
Online-Ressource
Format:
electronic
Other editions:
Druckausg.: Meḥḳere Yerushalayim be-folḳlor Yehudi. - Yerushalayim : Hotsaʾat sefarim ʿal-shem Y.L. Magnes, ha-Universiṭah ha-ʿIvrit, 1981-. - ISSN 0333-7030
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
1981-