1
Centrul Pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (Bukarest)
București : Hasefer, 2016-2018
electronic