1
Kraków; Frankfurt, M. : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; CEEOL, 1998-
electronic