1
Krakow : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, 1998-
electronic
2
Kraków; Frankfurt, M. : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; CEEOL, 1998-
electronic
3
Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011-
electronic