1
Krakow : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, 1998-
electronic
2
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998-
electronic
3
Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011-
electronic