1
Krakow : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, 1998-
electronic
2
Żydowski Instytut Historyczny
Warszawa; Frankfurt, Main : CEEOL, 2004-
electronic
3
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, [2020]-
electronic
4
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998-
electronic
5
Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011-
electronic