3
מנדלסון-מעוז, עדיה (Verfasser)
[Jerusalem] : Magnes Press, 2021
ebook
4
מאור, זוהר (Herausgeber)
[Jerusalem] : Magnes Press, 2019
ebook
6
יונה, רונה (Verfasser)
Yerushalayim : Magnes, 2021
ebook
8
Naʾor, Mosheh (Herausgeber)
[Jerusalem] : Magnes Press, 2007
ebook