1
Ġanāyim, Zuhair
ʿAmmān : al-Bank al-Ahalī al-Urdunnī, 1997
book
2
Ġanāyim, Zuhair
ʿAmmān : al-Bank al-Ahalī al-Urdunnī, 1998
book
4
Ǧauharīya, Wāṣif al (VerfasserIn)
al-Quds : Heinrich Boell Foundation's Arab Middle East Office, 2003
book
5
عدوان, عصام (VerfasserIn)
الطبعة الأولى
al-Qāhira : Maktabat Madbūlī, 2010
book
6
عدوان, عصام (VerfasserIn)
الطبعة الأولى
al-Qāhira : Maktabat Madbūlī, 2010
book
8
Munaẓẓamat at-Taḥrīr al-Filasṭīnīya. al- Iʿlām al-Muwaḥḥad al-Filasṭīnī
Ṭabʿa 1
Nīqūsiyā : Muʾassasat Bīsān li-ṣ-Ṣiḥāfa wa-'n-Našr, 1989
book
9
Libanon. Wizārat al-Iʿlām
[Erscheinungsort nicht ermittelbar] : al-Wakāla al-Waṭanīya li-l-Iʿlām, [2001?]
book
10
الأشقر, جلبير (VerfasserIn)
الطبعة الأولى, الطبعة العربية
Bairūt : Dār as-Sāqī, 2007
book
11
[Bairūt] : [Dār as-Siyāsa li-ṣ-Ṣihāfa wa-'n-Našr], [ca. 2007]
book
12
Baiṭār, Ṣubḥī Muḥammad ʿAbdallāh al- (VerfasserIn)
[al-Qāhira : aš-Šarika al-ʿArabīya], 1998
book
13
ʿAbbūd, Saʿīd (VerfasserIn)
Berlin : de Gruyter [in Komm.], 1933
book
15
Ḥamdān, Ǧamāl (VerfasserIn)
al-Qāhira : Dār al-Hilāl, 1997
book
17
Ḫaṭīb, Kamāl
Ṭabʿa 1
Umm al-Faḥm : Markaz ad-Dirāsāt al-Muʿāṣira, 2008
book
18
Yazbak, Ṭūnī Yūsuf (VerfasserIn)
[Bairūt] : aḏ-Ḏākira li-d-Dirāsāt wa-'t-Tauṯīq, 2006
book
20
Salām, Nauwāf (VerfasserIn)
Ṭabʿa 1
Bairūt : Dār al-Ǧadīd, 1998
book
21
Ḥawātima, Nāyif (VerfasserIn)
Ṭabʿa 1
Dimašq [u.a.] : al-Ahālī [u.a.], 2000
book
23
Yaḥyā, ʿAbd-ar-Razzāq al- (VerfasserIn)
Rāmallāh [u.a.] : Markaz al-Lāǧiʾīn wa-'š-Šatāt al-Filasṭīnī - Šaml [u.a.], 2006
book
24
Dietrich, Franz
Leipzig : Vogel, 2009
ebook
25
Dietrich, Franz
[Mikrofilm-Ausg.]
Leipzig : Vogel, 2009
microfilm