1
שטרנברג, עקיבא (Verfasser)
Yerushalayim : Sifriyat Bet El, 781 [2020 oder 2921]
book
2
Werrett, Ian (Verfasser)
1st ed.
Boston : BRILL, 2007
ebook
3
Schwarz, Dieter
[Neckenmarkt] : United P.C., 2014
book
5
Harrington, Hannah K. (Verfasser)
Tübingen : Vandenhoeck & Ruprecht, [2019]
book
6
קנר, אלה (Verfasser)
Ḥefah : Pardes, 2018
book
7
Werrett, Ian C.
Leiden [u.a.] : Brill, 2007
book
8
Fonrobert, Charlotte Elisheva
Stanford, Calif. : Stanford Univ. Press, 2000
book
9
Klawans, Jonathan
Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2000
book
10
Tsoffar, Ruth
Detroit, Mich. : Wayne State Univ. Press, 2006
book
11
Lawrence, Jonathan David
Atlanta : Society of Biblical Literature, 2006
book
13
Maccoby, Hyam
1. publ.
Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press, 1999
book
14
Harrington, Hannah K.
Atlanta, GA : Scholars Press, 1993
book
17
Bryan, David
Sheffield : Sheffield Acad. Press, 1995
book
19
Bóid, Iain Ruairidh Mac Mhanainn
Leiden [u.a.] : Brill, 1989
book
20
Poorthuis, Marcel (Hrsg.)
Leiden [u.a.] : Brill, 2000
book
21
Isaacs, Ronald H.
Northvale, NJ [u.a.] : Aronson, 2000
book
22
Hart, Mitchell Bryan (Hrsg.)
New York, NY [u.a.] : Routledge, 2009
book
23
Newton, Michael (Verfasser)
1. publ.
Cambridge : Cambridge University Press, 1985
book
24
Junker, Lothar (Verfasser)
Tübingen : Mohr Siebeck, [2019]
book