1
פיק, שלמה זאב (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1977
microfilm