1
Buber, Martin
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
microfilm
2
Ehrenpreis, Marcus
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
microfilm
3
Valentin, Hugo
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Bonnier, 2008
microfilm
4
ʿAgnon, Shemuʾel Yosef
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
microfilm
5
Josephson, Ragnar (Vorr.)
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Judiska Litteratursamfundet, 2008
microfilm
6
Isaacs, Aaron
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Geber, 2008
microfilm
7
Ehrenpreis, Marcus
Stockholm : Norstedt & Söner, 1921
book
8
Buber, Martin
Stockholm : Norstedt & Söner, 1922
book
9
Valentin, Hugo
Stockholm : Bonnier, 1924
book
10
Valentin, Hugo
Stockholm : Bonnier, 1924
book
11
Josephson, Ragnar (Vorr.)
Stockholm : Judiska Litteratursamfundet, 1927
book
12
Isaacs, Aaron
Stockholm : Geber, 1932
book
13
Ehrenpreis, Marcus
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
microfilm
14
Valentin, Hugo
Stockholm : Geber, 1935
book
15
Ehrenpreis, Marcus
Stockholm : Norstedt & Söner, 1920
book
16
ʿAgnon, Shemuʾel Yosef
Stockholm : Norstedt & Söner, 1925
book