1
Ehrenpreis, Marcus
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
microfilm
2
Ehrenpreis, Marcus
Stockholm : Norstedt & Söner, 1921
book
3
Buber, Martin
Stockholm : Norstedt & Söner, 1922
book
4
Ehrenpreis, Marcus
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
microfilm
5
Ehrenpreis, Marcus
Stockholm : Norstedt & Söner, 1920
book
6
ʿAgnon, Shemuʾel Yosef
Stockholm : Norstedt & Söner, 1925
book