1
Buber, Martin
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
microfilm
2
Ehrenpreis, Marcus
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
microfilm
3
Valentin, Hugo
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Bonnier, 2008
microfilm
4
ʿAgnon, Shemuʾel Yosef
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
microfilm
5
Josephson, Ragnar (Vorr.)
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Judiska Litteratursamfundet, 2008
microfilm
6
Isaacs, Aaron
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Geber, 2008
microfilm
7
Ehrenpreis, Marcus
Stockholm : Norstedt & Söner, 1921
book
8
Ehrenpreis, Marcus
[Online-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
ebook
9
Buber, Martin
Stockholm : Norstedt & Söner, 1922
book
10
Buber, Martin
[Online-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
ebook
11
Valentin, Hugo
Stockholm : Bonnier, 1924
book
12
Valentin, Hugo
Stockholm : Bonnier, 1924
book
13
Valentin, Hugo
[Online-Ausg.]
Stockholm : Bonnier, 2008
ebook
14
Josephson, Ragnar (Vorr.)
Stockholm : Judiska Litteratursamfundet, 1927
book
15
Josephson, Ragnar (Vorr.)
[Online-Ausg.]
Stockholm : Judiska Litteratursamfundet, 2008
ebook
16
Isaacs, Aaron
Stockholm : Geber, 1932
book
17
Isaacs, Aaron
[Online-Ausg.]
Stockholm : Geber, 2008
ebook
18
ʿAgnon, Shemuʾel Yosef
[Online-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
ebook
19
Ehrenpreis, Marcus
[Mikrofilm-Ausg.]
Stockholm : Norstedt & Söner, 2008
microfilm
20
Valentin, Hugo
Stockholm : Geber, 1935
book
21
Ehrenpreis, Marcus
Stockholm : Norstedt & Söner, 1920
book
22
ʿAgnon, Shemuʾel Yosef
Stockholm : Norstedt & Söner, 1925
book