1
Friedmann, Juraj
Bratislava : Múz. Židovskej Kultúry, 2008
book