2
Franek, Jaroslav
4. vyd.
Bratislava : Marenčin, 2009
book
3
Alner, Juraj
1. vyd.
Bratislava : Chajim, 2008
book
4
Friedmann, Juraj
Bratislava : Múz. Židovskej Kultúry, 2008
book
5
Vydanie prvé
Bratislava, 2016
book
6
Csálova, Kornélia (Bearb.)
2. vyd., rozšir.
Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2004
book