1
Krajewski, Stanisław
Wyd. 1
Kraków [u.a.] : Wydawn. Austeria, 2014
book
2
Woleński, Jan
Kraków [u.a.] : Wydawn. Austeria, 2011
book
3
Krajewski, Stanisław
Kraków [u.a.] : Wydawnictwo Austeria, 2010
book
4
Jȩdrzejewski, Paweł
Wyd. 1
Kraków : Stowarzyszenie Pardes, 2009
book
5
Lebet-Minakowska, Anna
Kraków : Muzeum Narodowe, 2008
book
6
Title not available
Rosik, Mariusz
Wyd. 2
Wrocław : TUM Wydawn. Wrocławskiej Ksie̜garni Archidiecezjalnej, 2008
book
7
Chat, Edward
Kielce : Wydawn. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2007
book
8
Rybińska, Agata (Verfasser)
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020
book
Warszawa : Herbud, 1997-2019
journal
Polska Akademia Umiejętności
Kraków
Multipart item
11
Borzymińska, Zofia (Hrsg.)
Wyd. 1
Warszawa : ZIH, 2014
book
12
Jeziorkowska-Polakowska, Anna (Hrsg.)
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego Jana Pawła II, 2013
book
13
Adamiak, Elżbieta (Red.)
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
book
15
Miduch, Maria
Wyd. 1
Kraków : Wydawn. Naukowe Uniw. Papieskiego Jana Pawła II, 2012
book
16
Pilarczyk, Krzysztof
Wyd. 1
Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2012
book
17
Jagodzińska, Agnieszka (Bearb.)
Kraków [u.a.] : Austeria, 2012
book
18
Title not available
Grosfeld, Jan
Kraków : Wydawn. WAM, 2011
book
19
Stambler, Szalom Ber
Wyd. 1
Warszawa : MDI Books, 2011
book
20
Doktór, Jan (Verfasser)
Wydanie pierwsze
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, [2019]
book
21
Homolka, Walter (Verfasser)
Wydanie I
Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe, 2019
book
23
Title not available
Smykowska, Elżbieta
Warszawa : Verbinum, Wydawn. Ksie̜ży Werbistów, 2010
book
Iluk, Jan
Gdańsk : Wydawn. Uniw. Gdańskiego
Multipart item
25
Mizgalski, Jerzy
Warszawa : Zarząd Główny Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, 2010
book