1
მდინარაძე, მოშე-ხაიმ (VerfasserIn)
T̕bilisi : Gamomc̕emloba "Mcignobari", 2017
book