1
שלהב, יוסף (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1977
microfilm