1
בר-חן, משה
225 S., 2012
book
2
Jagodzińska, Agnieszka (Bearb.)
Kraków [u.a.] : Austeria, 2012
book
3
Roitman, Gisela
Zaragoza : Institución Fernando el Católico, 2010
book
4
Schäfer, Peter (Hrsg.)
Ostfildern : Thorbecke, 2005
book
5
Munk, Michael L.
2. ed., 13. impr.
Brooklyn, NY : Mesorah Publ., 2003
book
7
Geller, Ewa (Hrsg.)
Wyd. 1.
Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2008
book
8
Yerûšālayim : Hôṣ. Sefārîm "Šelôm-Ṣiyyôn", 750 [1989/90]
book
9
Grözinger, Karl Erich (Hrsg.)
Wiesbaden : Harrassowitz, 1998
book
10
11
Weissberg, Nea
Berlin : Lichtig, 2012
book
12
De Benedetti, Paolo
1. ed.
Brescia : Morcelliana, 2011
book
13
Cazelles, Henri
Paris : Gabalda, 1996
book
14
Kushner, Lawrence
1. Aufl.
Eichenau : Kovar, 1996
book
18
Lowin, Joseph
1. [print.]
Northvale, NJ : Aronson, 1995
book
19
Rawidowicz, Simon (Verfasser)
1st edition
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2020
ebook
20
Zisenwine, David W. (Hrsg.)
Tel Aviv : School of Education, 1999
book
Avitan, Hayyim
Jerusalem : Magnes Press
Multipart item
22
Zagdanski, Stéphane
Paris : Ed. du Félin, 1991
book
23
Blech, Benjamin
2. [Dr.]
Northvale, N.J. [u.a.] : Aronson, 1991
book
25
דביר, בתיה
[Tel Aviv?] : Moreshet, 2014
book