1
בר-חן, משה
225 S., 2012
book
2
Roitman, Gisela
Zaragoza : Institución Fernando el Católico, 2010
book
3
Schäfer, Peter (Hrsg.)
Ostfildern : Thorbecke, 2005
book
4
Munk, Michael L.
2. ed., 13. impr.
Brooklyn, NY : Mesorah Publ., 2003
book
6
Yerûšālayim : Hôṣ. Sefārîm "Šelôm-Ṣiyyôn", 750 [1989/90]
book
7
Weissberg, Nea
Berlin : Lichtig, 2012
book
9
De Benedetti, Paolo
1. ed.
Brescia : Morcelliana, 2011
book
10
Kushner, Lawrence
1. Aufl.
Eichenau : Kovar, 1996
book
11
Cazelles, Henri
Paris : Gabalda, 1996
book
15
Lowin, Joseph
1. [print.]
Northvale, NJ : Aronson, 1995
book
16
Ravidovits, Shimeon (Verfasser)
1st edition
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2020
ebook
17
Zisenwine, David W. (Hrsg.)
Tel Aviv : School of Education, 1999
book
Avitan, Hayyim
Jerusalem : Magnes Press
Multipart item
20
דביר, בתיה
[Tel Aviv?] : Moreshet, 2014
book
21
Blech, Benjamin
2. [Dr.]
Northvale, N.J. [u.a.] : Aronson, 1991
book
22
Zagdanski, Stéphane
Paris : Ed. du Félin, 1991
book
23
Hälbig, Klaus W.
1. Aufl.
Sankt Ottilien : EOS, 2013
book
25
Jagodzińska, Agnieszka (Bearb.)
Kraków [u.a.] : Austeria, 2012
book