2701
פרס, יוחנן (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1968
microfilm
2702
גיחון, מרדכי (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, [1968]
microfilm
2704
Rösner-Engelfried, Susanne B. (Verfasser)
1987
book
2705
דן, יוסף (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1964
book
2706
ורהפטיג, זרח (Verfasser)
Yerushalayim : Mosad ha-Rav Ḳuḳ, 1964
book
2707
הר, משה דוד (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1970
microfilm
קארפי, דניאל
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1967
Multipart item
2709
ברויאר, מרדכי (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, [20. Jahrhundert]
microfilm
2710
אוטולנגי, סמדר (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, [1967]
book
2711
ברויאר, מרדכי (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, [1967]
book
2712
Schmidt-Clausen, Kurt (Verfasser)
1. Auflage
Berlin : Lutherisches Verlag-Haus, 1965
book
2713
גילת, יצחק ד׳ (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1965
book
2714
Heidinger, Maurice Marvin (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : Univ. Microfilms, 1965
book
2716
Welten, Peter (Verfasser)
Wiesbaden : Harrassowitz, 1969
book
2717
Thyen, Hartwig (Verfasser)
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1955
book
2719
Janssen, Enno
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1956
book
2720
Paepcke, Peter (Verfasser)
1962
book
2722
Trilling, Wolfgang (Verfasser)
Leipzig : St.-Benno-Verlag, 1959
book
2723
Surkau, Hans-Werner (Verfasser)
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1938
book
2725
Stockum, Theodorus C. von (Verfasser)
Groningen : P. Nordhoff, 1916
book