51
כץ, אמתי (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1968
book
52
כץ, אמתי (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1968
microfilm
53
שולמן, נחמן (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1962
book
54
Parnes, Abraham (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1958
book
55
שיק, אשר (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, [1963]
book
56
שולמן, נחמן (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1962
microfilm
57
שיק, אשר (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, [1963]
microfilm
58
בוסקוביץ-רורליק, ורה (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1961
book
59
קאהן, דוד (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1963
book
60
איסר, אריה ש (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1961
book
61
גרדר, פרץ (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1959
book
62
Freund, Raphael (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1962
book
63
אביצור, שמואל
Jerusalem : The Jewish National and University Library, [1957]
microfilm
64
אפרת, אלישע (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1963
microfilm
65
בוסקוביץ-רורליק, ורה (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1961
microfilm
66
Freund, Raphael (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1962
microfilm
67
Parnes, Abraham (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1958
microfilm
68
איסר, אריה ש (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1961
microfilm
69
קלאי, זכריה
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1963
microfilm
70
גרדר, פרץ (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1959
microfilm
71
פלכסר, עקיבא (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, 1964
book
72
פלכסר, עקיבא (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1964
microfilm