1
שחר, אריה (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1964
microfilm
2
אפרת, אלישע (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1963
microfilm