1
אלטמן דורון, אילנה (Verfasser)
Poṭsdam, [April 2016]
book
2
Gurman, Avraham Y. (Verfasser)
Potsdam, Dezember 2014
book
4
Dost, Christopher (Verfasser)
Piscataway, NJ : Gorgias Press, 2016
book
6
Fatranová, Gila (Verfasser)
Vyd. 1
Bratislava : SNM - Múzeum Židovskej Kultúry, 2007
book
9
Coleman, Stephen M. (Verfasser)
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018
book
10
Sheḳedi, Asher (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : University Microfilms International, 1987
microfilm
11
Gordinsḳi, Naṭashah (Verfasser)
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019
book
13
גת, רפאל
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1974
microfilm
14
Gliḳ, Shemuʾel (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : University Mikrofilms International, 1986
microfilm
15
Danzig, Neil (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1984
microfilm
16
Doron, ʿEdit (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1984
microfilm
19
Meijer, Bastiaan Johannes (Verfasser)
1986 [erschienen 1987]
book
Gilula, Mordechai
[Jerusalem]
Multipart item
22
צור, אביחי (Verfasser)
Potsdam : Universität Potsdam, 778 [Juni 2018]
book
24
אפיק, יצחק (Verfasser)
Ramat Gan, adar 1990 [Februar oder März 1990]
book
25
Mosheh ben Shem Ṭov ‎ (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1985
microfilm