1
הכהן, שמואל (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1975
microfilm