1
אלטמן דורון, אילנה (Verfasser)
Poṭsdam, [April 2016]
book
2
Gurman, Avraham Y. (Verfasser)
Potsdam, Dezember 2014
book
4
Dost, Christopher (Verfasser)
Piscataway, NJ : Gorgias Press, 2016
book
5
Fatranová, Gila (Verfasser)
Vyd. 1
Bratislava : SNM - Múzeum Židovskej Kultúry, 2007
book
8
Coleman, Stephen M. (Verfasser)
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018
book
9
Sheḳedi, Asher (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : University Microfilms International, 1987
microfilm
10
Gordinsḳi, Naṭashah (Verfasser)
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019
book
12
Danzig, Neil (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1984
microfilm
13
Doron, ʿEdit (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1984
microfilm
16
Meijer, Bastiaan Johannes (Verfasser)
1986 [erschienen 1987]
book
17
צור, אביחי (Verfasser)
Potsdam : Universität Potsdam, 778 [Juni 2018]
book
19
אפיק, יצחק (Verfasser)
Ramat Gan, adar 1990 [Februar oder März 1990]
book
20
Mosheh ben Shem Ṭov ‎ (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1985
microfilm
21
22
‏שמיר, חיים
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, [20. Jahrhundert]
microfilm
23
דודוביץ, תמימה
Ramat-Gan : Universiṭat Bar-Ilan, [20. Jahrhundert]
microfilm
24
Kiener, Ronald Charles (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1984
microfilm
25
Tsefatman, Śarah (Verfasser)
Yerûšālayim : hā-Universitā hā-ʿIvrît, 2000
microfilm