1
כהן, עובד (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʿivrit, [20. Jahrhundert]
microfilm
2
הכהן, שמואל (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1975
microfilm
3
שלהב, יוסף (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1977
microfilm