3
אלטמן דורון, אילנה (Verfasser)
Poṭsdam, [April 2016]
book
4
Brozzo, Patrick (Verfasser)
Zürich : Universität, [2015]
book
6
Pekárek, Hendrik (Verfasser)
1st ed.
Berlin : Duncker & Humblot, 2021
ebook
8
Slepoy, Vladislav (Verfasser)
Heidelberg : Universitätsverlag Winter, [2016]
ebook
9
Slepoy, Vladislav (Verfasser)
Heidelberg : Universitätsverlag Winter, [2016]
book
11
Berendonk, Patrick (Verfasser)
Konstanz : UVK Verlagsgesellschaft, [2020]
book
12
Kramp-Seidel, Nicola (Verfasser)
Berlin; Boston : De Gruyter, [2019]
book
15
Danzig, Neil (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1984
microfilm
17
Riskin, Shlomo (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1983
microfilm
18
Saltzman, Steven (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1983
microfilm
20
Newman, Arlene K. (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : UMI, 1983
microfilm
22
Solomon, Victor Martin (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : University Microfilms International, 1981
microfilm
23
Zipperstein, Edward (Verfasser)
Ann Arbor, Mich. : University Microfilms International, 1981
microfilm