1
יקל, יורם (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1976
microfilm