1
דמסקי, אהרן
Yerushalayim : Mosad Byaliḳ, 2012
book