251
פורת, עודד (Verfasser)
Bene Beraḳ : Hotsaʾat ha-Ḳibuts ha-meʾuhad, [2016]
book
253
Ṿaynshṭeyn, Roni (Verfasser)
Oxford; Portland, Oregon : The Littman Library of Jewsih Civilization, 2016
book
254
וייס, צחי (Verfasser)
Yerushalayim : Hotsaʾat sefarim ʿa. sh. Y.L. Magnes, ha- Universiṭah ha-ʿIvrit, 2015
book
255
Ererah, Avraham Kohen (Verfasser)
Madrid : Editorial Trotta, [2015]
book
256
Souzenelle, Annick de (Verfasser)
Wheaton, Illinois : Quest Books, 2015
book
258
Besserman, Perle
Dt. Erstausg.
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 1996
book
259
Matt, Daniel Chanan (Hrsg.)
1. Aufl.
Bern [u.a.] : Barth, 1996
book
260
Safran, Alexandre
Jerusalem : Mossad Ha-Rav Kook, 1996
book
261
Arica, Yigal
Tel-Aviv : Aryeh Nir [u.a.], 1996
book
262
ʿĀmôs, Avrāhām
[S.l.] : Hôṣ. "Pe'ēr haq-Qôdeš-Môyâl", 1996
book
263
Kohen, Zamir
Mahadurah sheniyah
Yerushalayim : Hidabrut Yehudit, 2007
book
264
Shatil, Sharron
Tel-Aviv : Yediʿot Aḥaronot, 2007
book
266
Halberṭal, Mosheh
Princeton [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2007
book
267
Shapira, Natan
[S.l.] : Yeshivat "Neṿeh Tsiyon", 5767 [2006/07]
book
268
Gisel, Pierre
Paris [u.a.] : Èd. de l'Éclat, 2007
book
269
Myers, Jody
Westport, Conn. [u.a.] : Praeger, 2007
book
270
Busi, Giulio
Torino : Aragno, 2007
book
271
David Ben-Solomon Ibn-Abi-Zimra
Jerusalem : Yerid ha-Sefarim, 767 [2006/07]
book
273
Idel, Mosheh
1. ed. mondiale
Firenze : Giuntina, 2007
book
274
Wolfson, Elliot R.
Oxford : Oneworld, 2007
book
275
Laiṭman, Mikhaʾel
Neuausg., 1. Aufl.
Berlin : Ullstein, 2007
book