1
Nachtmann, Peter
Bratislava : Ústav pre Vzt'ahy Štátu a Cirkví, 2001
book