1
חידושי הר״י מלוניל על ששה סדרי התלמוד הבבלי
Ḥidushe ha-R. Y. mi-Lunil : Masekhtot Megilah, Yevamot, Gịtin ; ʿal pi ketav yad śaśon / le-Rabenu Yehonatan b.R. Daṿid ha-Kohen ; be-tosefet hashlamot ʿa. pi rishonim ʿim beʾurim ṿe-heʿarot, tsiyunim u-meḳorot
יהונתן מלוניל
Yerushalayim : Hotsaʾat Mekhon ha-Talmud ha-Yiśreʾeli ha-shalem, 773 [2012/13]
book
2
Kołodziejska, Zuzanna
Wyd. 1
Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2014
book
3
Geller, Ruth
1. Aufl.
Berlin : Hentrich & Hentrich, 2015
book
4
Wolfert, Raimund
1. Aufl.
Berlin : Hentrich & Hentrich, 2015
book
5
זהרי, מנחם
Yerushalayim : Hotsaʾat Karmel, 775 [2014/15]
book
6
דירקטור, רותי
Tel Aviv : Muzeʾon Tel Aviv le-omanut, 2014
book
7
Hauser, Stephan E.
Basel : Schwabe, 1997
book
9
Regneri, Günter
1. Aufl.
Berlin : Hentrich & Hentrich, 2015
book
10
Koch, Gerda E. H.
1. Aufl.
Berlin : Hentrich & Hentrich, 2015
book
11
Herzfeld, Shmuel
The Orlofsky ed.
Jerusalem [u.a.] : Gefen, 2014
book
12
Skwirowski, Krzysztof
Włodawa : Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, 2014
book
13
Aksenova, Ja. V.
Moskva : Ast, 2014
book
15
Pettiford, Rebecca
Minneapolis, Mn. : Jump, 2015
book
16
Schüle, Annegret
1. Aufl.
Berlin : Hentrich & Hentrich, 2015
book
17
Ṿuḳosavovits, Filip
Jerusalem : Bible Lands Museum, 2015
book
18
Chesler, Phyllis
Jerusalem [u.a.] : Gefen Publishing House, 5775 [2014/15]
book
20
Hertz, Aleksander
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2014
book
21
Marchi, Valerio
Udine : Kappa Vu, 2014
book
23
Del Monte, Alfredo
Acireale : Bonanno, 2014
book
24
Ingerlejb, Michail
Izd. 2-e
Rostov-na-Donu : Feniks, 2014
book
25
Coccia, Maria
Roma : Edizioni Universitarie Romane, 2014
book