1
כתבים : בחמישה כרכים
4,1. Perush alegori li-Ve-reshit 1 - 5 / ba-ʿarikhat Yehoshuaʿ ʿAmir
Philo
Tel-Aviv : Bialik Inst., 1997
book
2
מדרש ואגדה
3. Yeḥîdôt 8 - 12
Frenḳel, Yonah
Ramat Aviv : Open Univ. of Israel, 1996
book
3
Moorcock, Michael
Tel-Aviv : Am Oved Publ. House, 1982
book
4
Cohen, Shoshanah
Gloucester, Mass. : Fair Winds Press, 2003
book
5
Berg, Yehudah
Dt. Erstausg., 1. Aufl.
München : Goldmann, 2003
book
6
Lyttleton, Zippi
London [u.a.] : Routledge, 2004
book
7
Rivkin, Ellis
Springfield, NJ : Behrman House, 2003
book
8
Petersen, Peter (Hrsg.)
2., korrigierte und erw. Aufl.
Hamburg : von Bockel, 2003
book
9
Zetterholm, Karin Hedner
Leuven [u.a.] : Peeters, 2002
book
12
Wind, Ruth
Moers : Ges. für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, 2002
book
Ṣevî Mēʾîr ben Yôsēf
Bruqlin : Hôṣ Tôrā Ôr
Multipart item
14
Marcus, Jacob Rader
Rev. ed.
Cincinnati : Hebrew Union College Press, 1999
book
15
Neusner, Jacob
7. ed.
Belmont, Calif. [u.a.] : Wadsworth, 2003
book
16
Dexinger, Ferdinand
Orig.-Ausg.
Limburg [u.a.] : Lahn-Verl., 2003
book
17
Šteimans, Josifs
Boulder : East European Monographs [u.a.], 2002
book
18
Comay, Joan
3rd ed.
London [u.a.] : Routledge, 2002
book
19
Nouheaud, Dorita
Paris [u.a.] : L'Harmattan, 2002
book
20
Bensoussan, Georges
[Paris] : Fayard, 2002
book
21
Mendelboym, Dāwid Avrāhām (Hrsg.)
Tel-Aviv : Waʿad ha-ʿAyyārā Byalôvžîg, 1991
book
22
Hankemeier, Martin
2., veränd. und erheblich erw. Aufl.
Detmold : Ges. für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, 2003
book
24
Futato, Mark David
Winona Lake, Ind. : Eisenbrauns, 2003
book
25
Prager, Dennis
Rev. ed.
New York : Touchstone Books, 2003
book