1
אבולעפיה, אברהם בן שמואל (Verfasser)
Paris : Éditions de l'éclat, Beit ha-Zohar, [2021]
book
3
Rosenfeld, Moshe Nathan (Verfasser)
London; Jerusalem : M.N. Rosenfeld, 2021
book
4
צור, סמי (Herausgeber)
הוצאה מיוחדת של הזמריה השש-עשרה
Tel Aviv : ha-Histadrut ha-kelalit shel ha-ʿovdim be-Erets-Yiśraʾel, 1992
musicalscore
5
Coopersmith, Harry (Zusammenstellender, Herausgeber)
New York, N.Y : Behrman House Inc. Publishers, [1965]
musicalscore