1
העליון, משה (Übersetzer)
Maʿaleh Adumim : Hotsaʾat Yeriʿot, 2011
book