1
כרמי, ט.
Yerushalayim : Musrarah, Bet ha-sefer le-tsilum, medyah u-musiḳah ḥadashah ʻa. shem Nagar, 2006
book