1
עלון, קציעה
Tel Aviv : ha-Ḳibuts ha-meʾuḥad, 2014
book
2
Domaš, Jasminka (author)
Zagreb; S.l. : Židovska vjerska zajednica Bet Israel, 2013
book
3
איני, לאה
Or Yehudah : Kineret, Zemorah-Bitan, 2014
book
4
מושון, לבנה
Tel Aviv : ʿAm ʿoved, 2014
book
5
חרמוני, מתן
Or Yehudah : Kineret, Zemorah-Bitan, 2014
book
6
שוורץ, יגאל
Or Yehudah : Devir, 2014
book
7
רביניאן, דורית
Tel Aviv : ʿAm ʿoved, 2014
book
8
בת שבע, ח׳
Tel Aviv : ʿAm ʿoved, 2014
book
9
פרץ, שמואל
[Tel Aviv] : Librus, 2014
book
10
Kosta, Tomáš (Verfasser)
Weilerswist : Verlag Ralf Liebe, 2014
book
11
אלפי, יוסי
[Tel Aviv] : ha-Ḳibuts ha-meʾuḥad, 2014
book
12
רובין, יצחק
Ḥefah : Pardes, 2014
book
13
וימרר, ראובן
Tel Aviv : Safra, 2014
book
14
Ofek, Oron
Tel-Aviv : Contento de Semrik, 2014
book
15
שהם, ליעד
Or Yehudah : Kineret, 2014
book
16
גל, שרי
Tel Aviv : Maṭar, 2014
book
17
קויתי, יונתן
Yerushalayim : Shoḳen, 2014
book
18
אלגר, גל
Tel Aviv : Ketav, 2014
book
19
יבין, יונתן
Or Yehudah : Zemorah-Bitan, 2014
book
21
מאור, מוטי
מהד' א
Ḳiryat Arbaʿ : Meʿemeḳ Ḥevron, 5773 [2012/13]
book
22
סווירי־יונה, גילה
Yerushalayim : [Agudat ha-aḳademaʾim yotsʾe ʿIraḳ be-Yiśraʾel], 2013
book
23
Bartfeld, Fernande (Hrsg.)
Jérusalem : Ed. Magnès, 2012
book
24
Cairns, Lucille
London : Legenda, 2011
book
25
כרמי, ט.
Yerushalayim : Musrarah, Bet ha-sefer le-tsilum, medyah u-musiḳah ḥadashah ʻa. shem Nagar, 2006
book