1
עלון, קציעה
Tel Aviv : ha-Ḳibuts ha-meʾuḥad, 2014
book
3
רובין, יצחק
Ḥefah : Pardes, 2014
book
4
וימרר, ראובן
Tel Aviv : Safra, 2014
book
5
בת שבע, ח׳
Tel Aviv : ʿAm ʿoved, 2014
book
6
יבין, יונתן
Or Yehudah : Zemorah-Bitan, 2014
book
7
אלגר, גל
Tel Aviv : Ketav, 2014
book
8
מושון, לבנה
Tel Aviv : ʿAm ʿoved, 2014
book
9
פרץ, שמואל
[Tel Aviv] : Librus, 2014
book
10
אלפי, יוסי
[Tel Aviv] : ha-Ḳibuts ha-meʾuḥad, 2014
book
11
קויתי, יונתן
Yerushalayim : Shoḳen, 2014
book
12
שוורץ, יגאל
Or Yehudah : Devir, 2014
book
13
רביניאן, דורית
Tel Aviv : ʿAm ʿoved, 2014
book
14
גל, שרי
Tel Aviv : Maṭar, 2014
book
15
שהם, ליעד
Or Yehudah : Kineret, 2014
book
16
חרמוני, מתן
Or Yehudah : Kineret, Zemorah-Bitan, 2014
book
17
איני, לאה
Or Yehudah : Kineret, Zemorah-Bitan, 2014
book
18
סווירי־יונה, גילה
Yerushalayim : [Agudat ha-aḳademaʾim yotsʾe ʿIraḳ be-Yiśraʾel], 2013
book
19
מאור, מוטי
מהד' א
Ḳiryat Arbaʿ : Meʿemeḳ Ḥevron, 5773 [2012/13]
book
20
כרמי, ט.
Yerushalayim : Musrarah, Bet ha-sefer le-tsilum, medyah u-musiḳah ḥadashah ʻa. shem Nagar, 2006
book
22
פאר, אלון
מהדורה ראשונה
[Tel Aviv] : Medyah 10, 2014
book
23
גראור, דורון
[Ḥ.m.] : Garor, 2014
book
24
דיין, אסי
Yehud Monoson : Ofir Bikurim, 2014
book
25
צאל, נעמה
Tel Aviv : Resling, 2014
book