1
Bartfeld, Fernande (Hrsg.)
Jérusalem : Ed. Magnès, 2013
book
2
Szabłowska-Zaremba, Monika (Hrsg.)
Lublin : Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego Jana Pawła II, 2013
book