1
השכל-שחם, עירית
Yerushalayim : Miśrad ha-Ḥinukh, ha-Mazkirut ha-Pedagogit [u.a.], 2012
book
2
זוהר, ענת
Bene-Beraḳ : Sifriyat poʿalim, 2013
book