1
Mazur, Daria
Wyd. 1
Poznań : Wydawn. Naukowe Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2007
book
2
Title not available
Skwara, Marian
Wyd. 1
Pruszków : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie, 2007
book
3
Kitowska-Łysiak, Małgorzata
Lublin : Wydawn. KUL, 2007
book
4
Title not available
Kopówka, Edward
Siedlce : Muzeum Regionalne w Siedlcach, 2007
book
5
Title not available
Rusiniak, Martyna
Wyd. 1
Warszawa : Wydawn. Neriton, 2008
book
6
Janowski, Robert
Wyd. 1
Warszawa : Fronda, 2008
book
Hońdo, Leszek
Kraków : Ksie̜garnia Akad.
Multipart item
8
Kozioł, Andrzej
Kraków : Wydawn. Austeria, 2006
book
9
Chonigsman, Jakov S.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2007
book
10
Dworak-Cousin, Ilona
Kraków [u.a.] : Wydawn. Austeria, 2008
book
11
Title not available
Sztop-Rutkowska, Katarzyna
Kraków : Zakł. Wydawn. Nomos, 2008
book
12
Piechotka, Maria
Wyd. 1
Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich Wydawn., 2008
book
13
Ruta, Magdalena (Hrsg.)
Kraków [u.a.] : Wydawn. Austeria, 2008
book
14
Szapiro, Marek
Warszawa : Żydowski Inst. Historyczny, 2007
book
15
Bieniasz, Bolesław
Toruń [u.a.] : Oficyna Wydawn. Kucharski, 2007
book
16
Title not available
Skibińska, Alina
Wyd. 1
Warszawa : Centrum Badań nad Zagłada̜ Żydów [u.a.], 2007
book
17
Skalska, Agnieszka
Wyd. 1.
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2007
book
18
Title not available
Szaynok, Bożena (Verfasser)
Warszawa : Instytut Pamie̜ci Narodowej [u.a.], 2007
book
19
Szpytma, Mateusz
Warszawa [u.a.] : Inst. Pamie̜ci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowni Polskiemu [u.a.], 2007
book
20
Title not available
Engelking, Barbara
Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
book
Głuchowski, Piotr
Warszawa : Agora
Multipart item
22
Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta
Oświe̜cim : Mie̜dzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, 2007
book