ז’בוטינסקי, זאב
Yerushalayim : Mekhon Z'aboṭinsḳi be-Yiśraʾel [u.a.]
Multipart item
פילון האלכסנדרוני
Yerushalayim : Bialik Inst.
Multipart item
4
Gold, Sholom
Jerusalem [u.a.] : Gefen, 2015
book
5
Machajewski, Sarah (Verfasser)
1. edition
New York, NY : Rosen Publ., 2015
book
6
לניר, מיכל
[Tel Aviv] : Safra Bet Hotsaʾah la-Or, 2015
book
7
Glaser, Paul (Verfasser)
Frankfurt am Main [u.a.] : Büchergilde Gutenberg, 2015
book
8
Koch, Gerda E. H.
1. Aufl.
Berlin : Hentrich & Hentrich, 2015
book
9
Kertész, Imre (Verfasser)
Deutsche Erstausgabe
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, 2015
book
10
Schüle, Annegret
1. Aufl.
Berlin : Hentrich & Hentrich, 2015
book
11
אושרוב, נילי
Yerushalayim : Karmel, 775 [2014/15]
book
12
Reifler, David M.
Jerusalem [u.a.] : Gefen, 775 [2014/15]
book
14
Regneri, Günter
1. Aufl.
Berlin : Hentrich & Hentrich, 2015
book
15
Glaser, Paul (Verfasser)
1. Auflage
Berlin : Aufbau, 2015
book
16
Geller, Ruth
1. Aufl.
Berlin : Hentrich & Hentrich, 2015
book
17
Stange, Heike
1. Aufl.
Berlin : Hentrich & Hentrich, 2015
book
18
Sholod, Charlotte
New York : Hudson Hills, 2014
book
19
Kantor-Kazovsky, Lola
Moskva : Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2014
book
20
Schechter, Ronald
New York [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2014
book
21
Greig, Geordie (Verfasser)
München : Nagel & Kimche, 2014
book
22
Gallagher, Dorothy
New Haven [u.a.] : Yale Univ. Press, 2014
book
23
Lang, Berel
New Haven, Conn. [u.a.] : Yale University Press, 2014
book
24
שנקר, יוסף
Tel Aviv : Ḳonṭenṭo Deh Semriḳ, 2014
book
25
Drozdowski, Marian Marek
Warszawa : Ofic. Wydawn. Aspra-JR [u.a.], 2014
book