1
Kafka, Franz
1. Aufl.
Göttingen : Wallstein-Verl. [u.a.], 2012
book
2
Kafka, Franz
Marbach am Neckar : Dt. Schillerges., 2011
book
3
Kafka, Franz
1. Aufl.
Berlin : Insel-Verl., 2011
book
4
Kafka, Franz
1. Aufl.
Köln : DuMont, 2009
book
5
Kafka, Franz
1. Aufl.
Stuttgart [u.a.] : Klett, 2008
book
6
Kafka, Franz
1. Aufl.
Frankfurt am Main : Büchergilde Gutenberg, 2007
book
7
Kafka, Franz
Einmalige Sonderausg.
Frankfurt am Main : S. Fischer, 2007
book
8
Kafka, Franz
1. Aufl.
Frankfurt am Main : Ed. Büchergilde, 2007
book
9
Kafka, Franz
Limitierte Sonderausg.
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2006
book
10
Kafka, Franz
Orig.-Ausg., 1. Aufl.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006
book
11
Kafka, Franz
Faks.-Nachdr. der Erstausg., München, Wolff, 1920
Frankfurt am Main [u.a.] : Stroemfeld, 2006
book
12
Kafka, Franz
6. Aufl.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2005
book
13
Kafka, Franz
Frankfurt am Main : Zweitausendeins [u.a.], 2005
book
14
Kafka, Franz
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch-Verl., 2004
book
15
Kafka, Franz
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2004
book
17
Kafka, Franz
1. Aufl.
Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 2003
book
18
Kafka, Franz
1. Aufl.
Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 2003
book
19
Kafka, Franz
Limitierte Jubiläumsed., Orig.-Fassg.
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2002
book
20
Kafka, Franz
München : Schauburg, Th. Der Jugend, [2001/2002]
book
21
Kafka, Franz
Originalfassung, in der Fassung der Handschrift
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch-Verl., 1999
book
22
Kafka, Franz
Originalfassung
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch-Verl., 1999
book
23
Kafka, Franz
[Originalfassung], in der Fassung der Handschrift
Frankfurt am Main : Büchergilde Gutenberg, 1999
book
24
Kafka, Franz
Frankfurt am Main : S. Fischer, 1999
book
25
Kafka, Franz
Orig.-Ausg., 1. Aufl.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1999
book