1
כהן, חגית (Verfasser)
Raʿananah : ha-Universiṭah ha-petuḥah, [2016]
book
2
נוברשטרן, אברהם
מהדורה ראשונה
Yerushalayim : Hotsaʾat sefarim ʿa. sh. Y.L. Magnes, ha- Universiṭah ha-ʿIvrit, 775 [2014/15]
book
4
Rome, David (Bearb.)
Montreal, 1989
book
5
Pinsker, Sanford
Rev. and enl. ed.
Carbondale [u.a.] : Southern Illinois Univ. Pr., 1991
book