1
מולכו, שלמה (Verfasser)
Yerushalayim : Zeʾev Golan, 779 [2019]
book
3
פורת, עודד (Herausgeber)
Los Angeles : Cherub Press, 2019
book
4
פורת, עודד (Herausgeber)
Los Angeles : Cherub Press, 779 [2018 oder 2019]
book
7
קרא-איונוב קניאל, רות (Verfasser)
Yerushalayim : Karmel, [2018]
book
8
מלכה, אסתר (Verfasser)
Tel Aviv : Idra, 2018
book
Paris : Elie J. NAHMIAS, Bet ha-Zohar, [2018]
Multipart item
11
גʹיקטיליה, יוסף בן אברהם (Verfasser)
מהדורה ביקורתית מבוארת
Tel Aviv : Hotsaʾat Idra, [2016]
book
12
אײבשיץ, יהונתן
מהדורה מוערת ומבוארת
Los Angeles : Cherub Press, 2016
book
13
חלמיש, משה (Verfasser)
Tel Aviv : Hotsaʾat Idra, [2016]
book
15
פורת, עודד (Verfasser)
Bene Beraḳ : Hotsaʾat ha-Ḳibuts ha-meʾuhad, [2016]
book
16
תולדות תורת הסוד העברית
11. Yeme ha-benayim = The Middle Ages
Sidrah 2. Sefer ha-Zohar
דן, יוסף
Yerushalayim : Merkaz Zalman Shazar le-Toldot Yiśraʾel, 2015
book
17
אלקיים, אברהם (Herausgeber)
Yerushalayim : Hotsaʾat sefarim ʿa. sh. Y.L. Magnes, ha- Universiṭah ha-ʿIvrit, [2015]
book
18
וייס, צחי (Verfasser)
Yerushalayim : Hotsaʾat sefarim ʿa. sh. Y.L. Magnes, ha- Universiṭah ha-ʿIvrit, 2015
book
19
פדיה, חביבה (Verfasser)
Tel Aviv : Miśkal, [2015]
book
20
בן-שחר, נעמה (Verfasser)
מהדורה ביקורתית ופרקי מבוא
Los Ang'eles : Hotsaʾat Keruv, 2015
book
תשבי, ישעיה (Herausgeber)
Yerushalayim : Mosad Byaliḳ, 1957-2015
Multipart item
22
אײבשיץ, יהונתן
Los Angeles : Cherub Press, 2014
book
23
רייזר, דניאל (Verfasser)
Los Ang'eles : Hotsaʾat Keruv, 2014
book
24
הר-שפי, אבישר (Verfasser)
Los Ang'eles : Hotsaʾat Keruv, 2014
book
25
זק, ברכה
Beʾer-Shevaʿ : Hotsaʾat ha-sefarim shel Universiṭat Ben-Guryon ba-Negev, 2013
book