1
קמרט, מרדכי (Gefeierter)
[Yerusahalyim] : ha-Moʿatsah le-hanḥalat ha-lashon, [1971]
book