1
ברטל, ישראל (Gefeierter)
Yerushalayim : Merkaz Zalman Shazar le-ḥeḳer toldot ha-ʿam ha-Yehudi, 780 [2019]
book