1
שרביט, שמעון (Herausgeber)
Israel: Bar-Illan University, Dahan Center, 2018
book
3
Iancu-Agou, Danièle (Herausgeber)
Paris : Peeters, 2012
book
4
Carlebach, Elisheva (Hrsg.)
Hanover, Mass. [u.a.] : Univ. Press of New England, 1998
book
5
Fontaine, Resianne (Hrsg.)
Leiden [u.a.] : Brill, 2011
book
6
ברטל, ישראל (Gefeierter)
Yerushalayim : Merkaz Zalman Shazar le-ḥeḳer toldot ha-ʿam ha-Yehudi, 780 [2019]
book
7
Brämer, Andreas (Hrsg.)
1. Aufl.
München [i.e.] Ebenhausen bei München [u.a.] : Dölling und Galitz, 2005
book
8
Albert, Bat-Sheva (Hrsg.)
Ramat-Gan : Bar-Ilan Univ. Press, 1995
book
9
Neusner, Jacob (Hrsg.)
Atlanta, Ga. : Scholars Press, 1989
book
10
Neusner, Jacob (Hrsg.)
Atlanta, Ga. : Scholars Press, 1989
book
11
Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (Hrsg.)
Kassel : Kassel Univ. Press, 1997
book
12
Rapoport-Albert, Ada (Herausgeber)
London : Halban, 1988
book
13
Rubenstein, Betty Rogers (Hrsg.)
Lanham, Md. [u.a.] : Univ. Press of America, 1995
book
14
Heid, Ludger (Hrsg.)
Stuttgart [u.a.] : Burg-Verl., 1992
book
15
Ṿolḳov, Shulamit (Hrsg.)
1. Aufl.
Gerlingen : Bleicher, 1991
book
16
Dán, Robert (Hrsg.)
Budapest [u.a.] : Akad. Kiadó [u.a.], 1988
book
17
Erb, Rainer (Hrsg.)
Berlin : Wiss. Autorenverl., 1987
book