1
קובלו-פארן, קרן (Herausgeber)
Yerushalayim : Rashut ha-ʿatiḳot, 2021
book
2
רומן, ירדן (Verfasser)
מהדורה ראשונה
Tel Aviv : Magazin Erets ha-Tsevi, [August 2021]
book
3
Tel Reḥov : a Bronze and Iron Age city in the Beth-Shean Valley
Volume 1. Introductions, synthesis and excavations on the upper mound / with contributions by Haggai Cohen Klonymus [und 4 weiteren]
Mazar, ʿAmiḥai (Verfasser)
Jerusalem : The Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, 2020
book
4
Tel Reḥov : a Bronze and Iron Age city in the Beth-Shean Valley
Volume 3. The lower mound: Areas D, E, F and G / with contributions by Uri Davidovich [und 4 weiteren]
Mazar, ʿAmiḥai (Verfasser)
Jerusalem : The Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, 2020
book
5
Tel Reḥov : a Bronze and Iron Age city in the Beth-Shean Valley
Volume 2. The lower mound: Area C and the apiary / with contributions by Guy Bloch [und 8 weiteren]
Mazar, ʿAmiḥai (Verfasser)
Jerusalem : The Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, 2020
book
Mazar, ʿAmiḥai (Verfasser)
Jerusalem : The Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, 2020
Multipart item
7
Cline, Eric H. (Verfasser)
Princeton : Princeton University Press, [2020]
book
כהן, זמיר (Verfasser)
Petaḥ Tiḳṿah : Hidabrut Yehudit, 2016-
Multipart item
9
Lipshits, ʿOded (Verfasser)
University Park, Pennsylvania : Eisenbrauns, [2020]
book
פאוסט, אברהם (Herausgeber)
Raʿananah : Lamda, ha-hotsaʾah le-or shel ha-Universiṭah ha-petuḥah, 779 [2019]
Multipart item
11
Gurevitsʹ, Daṿid (Herausgeber)
Sheffield, UK; Bristol, CT : Equinox, 2019
book
13
פאוסט, אברהם (Herausgeber)
Raʿananah : Lamda, ha-hotsaʾah le-or shel ha-Universiṭah ha-petuḥah, 779 [2019]
book
14
פאוסט, אברהם (Herausgeber)
Raʿananah : Lamda, ha-hotsaʾah le-or shel ha-Universiṭah ha-petuḥah, 780 [2019]
book
15
Ilan, Dawid (Verfasser)
Jerusalem : Nelson Glueck School of Biblical Archaeology, 2019
book
16
Frank, Tim (Verfasser)
Oxford : Archaeopress, 2019
ebook
Gitin, Seymour (Herausgeber)
Jerusalem : Israel Exploration Society, 2015-
Multipart item
18
Usishḳin, Daṿid (Verfasser)
Jerusalem : Israel Exploration Society, 2018
book
19
Seger, Joe D. (Verfasser)
University Park, Pennsylvania : Eisenbrauns, 2018
book
20
Leibner, Uzi (Verfasser)
Jerusalem, Israel : Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, Israel, 2018
book
21
Najem, Tom (Herausgeber)
London; New York : Routledge, 2018
book
22
Paṭrikh, Yosef (Verfasser)
Jerusalem : Israel Exploration Society, [2018]
book
23
Frank, Tim (Verfasser)
Oxford : Archaeopress Publishing Ltd, [2018]
book
24
Mazor, Gabriel (Verfasser)
Jerusalem : Israel Antiquities Authority, 2018
book
25
Yasʿur-Landau, Assaf (Herausgeber)
Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2018
book