Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerûšālayim, 1970-
journal
2
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Jerusalem, [2005?]-
electronic
3
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerûšālayim, 2003-
electronic
4
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Jerusalem, 2007-
electronic
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim : Bureau, 1954-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim, 1961-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim : Bureau, 1962-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim, 1979-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim, 1970-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim : Bureau, 1981-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim, 1953-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerûšālayim, 1981-
journal
14
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Jerusalem, 2004-
electronic
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerûšālayim : hal-Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā, 1975-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim : Bureau, 1982-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim : Bureau, 1965-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim, 1968-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerûšālayim, 1964-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim, 1963-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim : Bureau, 1980-
journal
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerūšālayim : Bureau, 1982-
journal