2
Sieg, Ulrich
Stuttgart : Stiftung Bundespräsident Theodor-Heuss-Haus, 2000
book
3
Timms, Edward (Hrsg.)
Lewiston [u.a.] : Mellen, 1999
book
4
Heuer, Renate (Hrsg.)
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 1996
book
5
Paris : Presses Univ. de France, 1996
book
6
Berghahn, Klaus L. (Hrsg.)
New York [u.a.] : Lang, 1996
book
7
Hermand, Jost
Köln [u.a.] : Böhlau, 1996
book
8
Blüher, Hans
1. Aufl.
Velbert-Neviges : Humberg und Fresen, 1994
book
10
Susman, Margarete
1. Aufl.
Frankfurt am Main : Jüdischer Verl., 1992
book
11
Mosse, George L.
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 1992
book
12
Zweig, Arnold
1. Aufl.
Leipzig : Reclam, 1991
book
13
Hermand, Jost (Hrsg.)
Hamburg : Argument-Verl., 1988
book
14
Altenhofer, Norbert (Hrsg.)
Bad Soden/Ts. : Woywod, 1986
book
15
Schoeps, Julius H.
Stuttgart [u.a.] : Burg-Verl., 1986
book
Goldschmidt, Hermann Levin
Wien : Passagen-Verl.
Multipart item
17
Goldschmidt, Hermann Levin
Dt. Erstausg.
Wien : Passagen-Verl., 2000
book
18
19
Robertson, Ritchie
Oxford : Oxford Univ. Press, 1999
book
21
Isenberg, Noah William
Lincoln, Neb. [u.a.] : Univ. of Nebraska Press, 1999
book
23
Werkausgabe : in neun Bänden
4. "Der Rest bleibt" : Aufsätze zum Judentum
Goldschmidt, Hermann Levin
Dt. Erstausg.
Wien : Passagen-Verl., 1997
book
24
Erspamer, Peter R.
1. [print.]
Chapel Hill [u.a.] : Univ. of North Carolina Press, 1997
book
Schoeps, Hans-Joachim
Hildesheim [u.a.] : Olms
Multipart item